Teh走chhōe家己ê路–ni̍h,發見一世人ê志業:新一沿ê台語文運動者吳家銘

Teh Cháu-chhōe Ka-tī ê Lō͘–ni̍h, Hoat-kiàn Chi̍t-sì-lâng ê Chì-gia̍p: Sin-chi̍t-iân ê Tâi-gí-bûn Ūn-tōng-chiá Ngô͘ Ka-bêng

文/劉昱辰
圖/吳家銘提供

吳家銘當初踏入台語文運動,其實是為了替他的香港人牽手找到台語學習資源。當時台語學習資源稀少,好不容易找到姚志龍老師2016年在鳳山社區大學開設的春季班課程「趣味的台語認識台灣字」。姚老師的課程結束後,他持續尋找全台語的學習與練習環境,最後找到第一社區大學打狗台語開講社的台文讀書會。他後來接任社長並策劃台文博覽會,成功觸及更廣大的群眾,吸引許多年輕人認識台語文。

他也發揮過去在科技業擔任工程師開發手機軟體的專業,創造手機台語輸入法「PhahTaigi」,建立線上台語文資料庫「ChhoeTaigi」,並成立「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫,專心投入打造學習台語的工具。未來「打狗台語文促進協會」正式成立後,他希望可以透過正式組織平台擴散影響力,同時整合散落在社會各處為台語文運動努力的人與資源。

對他來說,從認識臺灣的文化與歷史到開始學習台語文,是尋找自己的過程。在這過程中他深刻感受到台語的存亡關鍵就在於自己這一代,若他不講、不學,台語必將死亡。於是他把台語文當作自己一生的志業,用一生懸命的態度持續為台語文運動注入新生命。

相關文章

魅力四社基隆學

2018年通過《社區大學發展條例》,建構全面且制度健全的終身學習體系,回應新時代嚴峻挑戰,受到社會變遷、科技發展,民眾在

閱讀全文 »